Uroczyste zakończenie 40-lecia Parafii pw. WNMP w Sławnie

Uroczyste zakończenie 40-lecia Parafii pw. WNMP w Sławnie

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie oficjalnie zakończyła obchody 40-lecia swojego istnienia. Za 40 lat budowania materialnej i duchowej świątyni wspólnota dziękowała Bogu i ludziom podczas uroczystej mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka.

Na uroczystości jubileuszowe oprócz licznie zgromadzonych wiernych przybyli m.in. zaproszeni księża, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele grup parafialnych i mundurowych, harcerze oraz młodzież ze sławieńskich szkół. W homilii wygłoszonej podczas mszy św., biskup Krzysztof Włodarczyk podkreślał, że przede wszystkim należy dziękować Bogu za to wydarzenie.

„Wiara rodzi się ze słuchania. Tutaj przez 40 lat  głoszone było to samo Boże Słowo, ta sama dobra nowina. Tylko z tego ziarna zrodzi się wiara i poprzez to ziarno ta wiara jest umacniana” – podkreślał biskup.

Następnie odbyła się procesja z darami do ołtarza.  Przedstawiciele grup społecznych złożyli m.in. kwiaty, owoce, chleb i specjalnie dary. W imieniu mieszkańców Sławna, Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna przekazał dla sławieńskiej parafii nową przemysłową drabinę. Na koniec mszy św. Leszek Szurek – proboszcz sławieńskiej parafii dziękował z całego serca wszystkim, którzy włączyli się do przygotowania i przeżywania tego wyjątkowego jubileuszu.

„Ten ostatni nasz rok, od grudnia 2015 roku, był dla nas czasem wyjątkowym. Nasz jubileusz pobłogosławił papież Franciszek. Dzisiaj obchodzimy 40-lecie i zamykamy ten rok szczególny dla nas. Pragnę dziś z całego serca podziękować za włączenie się do przygotowania jubileuszu. Szczególne podziękowania kieruję do władz samorządowych, członków Rady Parafialnej, byłych proboszczów, byłych i obecnych wikariuszy, księży i sióstr zakonnych z naszej parafii, zaangażowanym fundacjom i stowarzyszeniom, dzieciom ze sławieńskich szkół i przedszkoli, służbom mundurowym, pracownikom służby zdrowia, seniorom, harcerzom, rzemieślnikom i przedsiębiorcom, członkom wszystkich grup kościelnych, ministrantom oraz osobom pomagających parafii. Także sponsorom, którzy sprawili, że możemy przeżywać te jubileuszowe uroczystości. Za to dobro trzeba dziś Bogu i ludziom podziękować, co niniejszym z całego serca jako obecny proboszcz czynię” – powiedział na koniec proboszcz dużej parafii.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie utworzona została 3 grudnia 1976 roku. Należy do dekanatu Sławno w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.