Uchwała nr XXII/120/2016

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 14 maja 2016 r.

w sprawie obchodów Jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno

Uchwała nr XXXV/200/2017

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie tablicy upamiętniającej jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno

Uchwała nr XXXVI/203/2017

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Sławno