Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie już od 10 lat pomaga niepełnosprawnym w integracji z otoczeniem.
Z okazji swojego jubileuszu w Sławieńskim Domu Kultury odbyła się uroczystość podsumowująca dekadę działalności placówki.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie rozpoczął działalność w grudniu 2006 r. Od września 2008 r. dom mieści się w nowej siedzibie przy ulicy Mielczarskiego 1 w Sławnie (Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie). Przeznaczony jest dla 30 uczestników, którym udziela się wsparcia w formie zajęć terapeutycznych, wspierająco – aktywizujących i wielu innych, pomagającym w kształtowaniu kontaktów z otoczeniem , jak również uczących zaradności w życiu codziennym. Z dniem 1 stycznia 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie na mocy Uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie został wyodrębniony ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.
W jubileuszu  udział wzięli zaproszeni goście, m.in.  Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna, Mieczysław Grabowski – z-ca burmistrza, Danuta Borowska – skarbnik miasta, Radosław Głażewski – Wójt Gminy Darłowo, Wojciech Ludwikowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie, dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli, kierownicy miejskich jednostek, przedstawiciele gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej z regionu, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, którzy brali udział w konkursie oraz byli i obecni podopieczni domu.
Historię placówki w prezentacji multimedialnej przedstawiła pokrótce Danuta Maderska – kierownik jednostki. Następnie podopieczni ŚDS przygotowali występy artystyczne i przedstawienie teatralne. Podczas jubileuszu rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Jestem sprawny dla niepełnosprawnych”, ogłoszony z okazji jubileuszu placówki. Konkurs został objęty patronatem burmistrza Sławna. Głównym celem konkursu była popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi poprzez promowanie i nagradzanie ich twórczości artystycznej. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Lena Dądera, drugie miejsce Alicja Filipowska, a trzecie Aleksander Wojciechowski.  Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Maria Bonisławska, Nina Wojciechowska i Amelia Dróżdż. (Rafał Szymczewski)