Zainaugurowano jubileusz miasta

Zainaugurowano jubileusz miasta

W ramach obchodów 699. rocznicy nadania praw miejskich, 14 maja 2016 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Wprowadzeniem sesji była prelekcja przygotowana przez radną Marię Poprawską, która nawiązywała do historii i jubileuszu 700-lecia miasta. Następnie miejscy radni podjęli uchwałę inaugurującą jubileusz. Podjęta jednogłośnie uchwała ustala czas trwania obchodów w terminie: 14 maj 2016 – 31 grudzień 2017. Kulminacja wydarzeń zaplanowana jest na miesiąc maj 2017 roku. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta Sławno. Patronat Honorowy nad jubileuszem miasta objął już Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

W uroczystej sesji udział wzięli m.in. Piotr Zientarski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztof Frankenstein – Burmistrz Miasta Sławno, przedstawiciele władz samorządowych z regionu, laureaci Złotego Gryfa Sławieńskiego, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy urzędów, prezesi firm i instytucji, mieszkańcy Sławna. W sesji uczestniczyli również przedstawiciele miast partnerskich. Z Ząbkowic Śląskich przybyli do nas: Marcin Orzeszek – Burmistrz Ząbkowic Śląskich, Andrzej Dominik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich, Dorota Sierka – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich oraz Marek Błażejewski – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Z Ribnitz-Damgarten przyjechała do Sławna Marzena Ratajczyk- przedstawiciel niemieckiej firmy BauBeCon. Z partnerskiego miasta Cles gośćmi byli: Ruggero Mucchi – Burmistrz Cles, Massimiliano Fondriest – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cles, Giorgio Debiasi i Ivo Menapace – odpowiedzialni za współpracę ze Sławnem oraz dwoje radnych z Cles. Z Rinteln gośćmi byli: Karl-Heinz Buchholz – laureat Złotego Gryfa Sławieńskiego i były burmistrz Rinteln, Dietrich Lange – Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Partnerskich Sławno-Ritneln-Kendal. Wraz z delegacją z Rinteln do Sławna przybyła również Orkiestra Dęta, która swoje umiejętności zaprezentowała na pl. ks. kard. S. Wyszyńskiego. W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście z Cervenego Kostelca: Ristoslav Petrak – burmistrz, Richard Bergmann – wicestarosta oraz Petr Fiser – sekretarz miasta.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej swój jubileusz 70-lecia obchodziła również Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie. Z tej okazji Pani Elżbieta Kosińska-Róg – dyrektor MBP w Sławnie przedstawiła historię sławieńskiej placówki w formie prezentacji multimedialnej. Następnie Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz zaproszeni goście przekazali prezenty na ręce pani dyrektor. Jednym z prezentów był album ze zdjęciami Jana Pawła II, z dedykacją od Beaty Szydło – premier RP dla sławieńskiej placówki, wręczony przez Roberta Stępnia z Prawa i Sprawiedliwości. Następnie Dariusz Florek – Przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie – dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej wręczył odznaczenia dla bibliotekarzy. Dyplomy Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie otrzymali: Elżbieta Kosińska – Róg z MBP w Sławnie, Elżbieta Broda z MBP w Sławnie oraz Dariusz Czesnowski z Biblioteki Publicznej w Lejkowie. Z kolei dyplomy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie otrzymali: Beata Byrzykowska-Maziarz, Beata Zajączkowska, Bogumiła Kujawa, Bartosz Róg oraz Małgorzata Zejglic – wszystkie osoby z MBP w Sławnie. Dyplomy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie za długoletnią pracę w bibliotece publicznej otrzymały: Bogumiła Kujawa z MBP w Sławnie oraz Izabela Wachowska z MBP w Darłowie.

Uroczystą sesję zakończyło wystąpienie p. Jolanty Nitkowskiej-Węglarz pt. „Co to znaczy być Pomorzaninem”. Po wystąpieniu wszyscy zgromadzeni przeszli do galerii „W RATUSZU”, gdzie przygotowana była wystawa pt. „Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie”. (Rafał Szymczewski)