Powstanie park 700-lecia

Powstanie park 700-lecia

Jeszcze w tym roku powstanie park 700-lecia o powierzchni 3,2 ha, który zlokalizowany będzie pomiędzy ulicami Działkową i Witosa w Sławnie. To pomysł Komitetu Organizacyjnego na upamiętnienie obchodów jubileuszu miasta. Dzięki temu sławnianie zyskają kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Opracowana została już koncepcja zagospodarowania parku. Koncepcją przyszłego parku zajęła się firma GRAPH 31 z Gdańska. W ramach koncepcji opracowano zagospodarowanie parku z uwzględnieniem jego przyszłej funkcjonalności i uwarunkowań wraz z rozmieszczeniem zieleni  i zestawieniem roślinności dla wyodrębnionych terenów. Ponadto przedstawione zostały wytyczne do lokalizacji mebli miejskich, różnych dzieł sztuki oraz miejsc pamięci, a także lokalizacji i sposobu oświetlenia parku oraz rodzaju nawierzchni dróg, miejsc postojowych i ciągów pieszych.

Istotnym elementem koncepcji jest również określenie miejsc i sposobu rozmieszczenia nasadzeń, które stworzą niepowtarzalną przestrzeń zieloną w mieście. W parku łącznie ma być nasadzonych 589 drzew oraz 420 krzewów i bylin. Obecnie na terenie przyszłego parku znajduje się 111 drzew. Po planowanych nasadzeniach  łączna liczba drzew stanowić będzie symboliczną liczbę 700 drzew.

Park 700-lecia stanowić będzie przestrzeń dostępną dla mieszkańców i turystów. W przyszłości przewiduje się w tym miejscu zagospodarowanie miejsc rekreacji, gdzie potencjalnie można spędzać wolny czas uprawiając sport, spacerując czy grillując. Koncepcja parku zakłada zachowanie miejsc pod przyszłościowe atrakcje, takie jak minigolf, siłownie na świeżym powietrzu, plac zabaw czy boisko multisportowe.

Pierwszym etapem prac mają być nasadzenia, które zaplanowane są na miesiąc wrzesień br. Nasadzone mają być m.in. brzozy, dęby czerwone i szypułkowe, daglezje, magnolie, lipy drobnolistne, liliowce, tawuły i modrzewie. Otwarcie parku przewiduje się podczas inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, która będzie miała miejsce w drugi weekend września w Sławnie.