Podsumowanie jubileuszu i wkopanie kapsuły czasu

Podsumowanie jubileuszu i wkopanie kapsuły czasu

08 grudnia 2017 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podsumowująca obchody 700-lecia Miasta Sławna. Sesja rozpoczęła się Hymnem Polski, a następnie Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Edyta Szczygielska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie wręczyli medale dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta.

Na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okolicznościowym podczas  piątkowej sesji uhonorowane zostały następujące osoby: Eustachy Bindas, Adam Zimny, Daniela Bieżuńska, Alicja Piotrowska-Malicka, Czesława Smolińska-Żyto, Salomea Daszkiewicz-Walendowska, Maciej Radzik, Jadwiga i Romuald Okoniewscy, Włodzimierz Olszewski, Kazimierz Olejniczak, Tadeusz Broś, Wanda i Tadeusz Jakubowscy,  Iwona Granisz, Zygmunt Kroplewski, Sylwester Kupczyk, Maciej Poprawski, Leszek Kapała, Grażyna Grabowska, Danuta Kudźma, Jan Sroka, Jadwiga Czarnołęska-Gosiewska, Danuta Karwowska, Ryszard Leśniewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Paweł Blum, Anna Cichawa, Albina Dykas, Jadwiga Gaweł, Danuta Sikora, Ryszard Sobczak, Maria Szewczyk, Albina Tokarczyk, Helena i Sławoj Zawadowie, Roman Wieczorek, Roman Jóźwik, Jadwiga i Waldemar Skwierawscy, Ireneusz Siernicki, Genowefa Gulik, Bernarda Bzdzion, Waldemar Bajtek, Andrzej Kubera, Eugenia Gajzler, Andrzej Jakimiak, Władysław Małachowski, Kazimierz Babkiewicz, Iwona i Mirosław Kopowscy, Henryk Lompert, Wanda Wrońska-Szostak, Jerzy Sekuła, Wilhelm Jankowski, Piotr Żylis, Jan Franas, Jan Słabysz, Edward Żarkiewicz, Ryszard Niemczura i Stanisław Kaszubski.

W tym wyjątkowym dniu odznaczone zostały również osoby, które od lat współpracują ze Sławnem. Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna okolicznościowym ryngrafem uhonorował następujące osoby: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Grzegorz Tworek, Jacek Błaszczyk, Barbara Wiech, Wojciech Landziński, Sławomir Olszewski, Andrzej Olszewski, Marek Stukan, Rafał Hennig, Agata i Damian Witkowscy, Arkadiusz Jasiński, Tomasz Wyrosławski, Joanna  i Mieszko Marcinkowscy, Urszula Miklasińska, Artur Małachowski, Arkadiusz Wolski, Wojciech Walczak, Anna Cieplik, Bernard Gutowski, Radosław Jakubowski, Jarosław Buczkiewicz, Jurand Piotrowski, Halina Gaffke-Poprawska, Krzysztof Kowalczyk, Elżbieta Kosińska-Róg, Marian Krakowski, Renata Biernacka, Agata Ludwikowska-Kaczan, Stanisław Galik, Andrzej Lauren, Tadeusz Golec, Zygmunt Kołodziej, Maciej Bobek, Marek Stachowicz, Paweł Barański, Jerzy Ziętara, Aneta Mazur-Jelonek, Bożena Mielcarz, Jan Walkowiak, Bożena i Zdzisław Walczakowie, Anna Watrakiewicz, Krystyna Tatarow, Lubomira Wilczewska, Stanisław Kowalski, Grzegorz Majchrzak, Marzena Dresler, Zbigniew Kaczmarek, Janusz Głowacki, Beata i Zbigniew Murawscy, Iwona Wieczorek-Miranowicz, Witold Poprawski, Marek Karpiński, Izabella Sozańska-Majchrzak, Agnieszka i Robert Hryckowian, Ewa Telecka, Ryszard Pietrasz, Mieczysław Siwiec, Roman Granisz, Marek Pieńkos, Krystyna Tęgosik, Jarosław Strześniewski, Aneta Leśniak, Ryszard Jacyno i Mariola Tyszka-Matulka.

Następnie głos zabrał  burmistrz Sławna, który przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą Jubileusz 700-lecia Sławna.

„Na wstępie powiem, że to wielkie wydarzenie, jakim jest jubileusz 700-lecia miasta nie mogłoby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, które włączyły się w prace na każdym etapie. Za to pragnę bardzo serdecznie podziękować. Muszę przyznać, że w organizację włączyły się nie tylko miejskie jednostki i instytucje podległe pod ratusz ale również bardzo dużo instytucji niepublicznych i firm. Jestem bardzo za to wdzięczny” powiedział Krzysztof Frankenstein.

Po podsumowaniu obchodów Jubileuszu, nastąpił występ artystyczny – piosenkę o Sławnie wykonali Agnieszka Stach oraz Maksymilian Dresler. Piosenę skomponował i zaaranżował Witold Poprawski, a tekst do piosenki napisała Margareta Sadowska.

Po uroczystej Sesji Rady Miejskiej, wszyscy zgromadzeni przeszli przed budynek ratusza, gdzie odbyła się uroczystość wkopania kapsuły czasu. Do kapsuły oprócz listu do przyszłych mieszkańców miasta,  włożono następujące dokumenty: uchwałę Nr XXII/120/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie obchodów jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno, uchwałę Nr XXXV/200/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie tablicy upamiętniającej jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno, uchwałę Nr XXXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy 700-lecia rondu na terenie Miasta Sławno,, zarządzenie Nr 334/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 grudnia 2016 r.  w sprawie powołania Komitetu Honorowego uroczystych obchodów jubileuszu Miasta Sławno,, zarządzenia Nr 385a/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 2 listopada 2015 r.  i Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego uroczystych obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno, listę radnych Rady Miejskiej w Sławnie – kadencja 2014-2018, Statut Miasta Sławno, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sławnie wraz ze strukturą zatrudnienia, projekt budżetu Miasta Sławno na 2018 rok, listę osób uhonorowanych medalem i ryngrafem 700-lecia Sławna, listę pracowników Urzędu Miejskiego w Sławnie, wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Sławno, wykaz przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Miasta Sławno w 2017 r., wykaz klubów sportowych z terenu Sławna, wykaz stowarzyszeń i fundacji działających w Sławnie, dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego w Sławnie z 2017 r. oraz wykaz najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w Mieście Sławno  w latach 2007-2017. Dokumenty  zostały wydrukowane na specjalistycznym papierze przeznaczonym dla archiwów i umieszczone w teczkach bezkwasowych.

Ponadto w kapsule znalazły się następujące przedmioty: flaga z herbem Sławna, flaga i flagietki z logo jubileuszu 700 lecia Sławna,  kubek, filiżanka z talerzykiem, długopisy, butony, znaczek odblaskowy, smycze i inne gadżety, informator o obchodach jubileuszu, torby reklamowe, aktualna mapa Sławna, znaczki pocztowe z kartą pocztową, kopertą ostemplowane okolicznościową pieczątką,  plakaty z wydarzeń z 2017 r., medal i ryngraf 700-lecia Sławna, monety wybijane podczas jubileuszu, publikacje wydane z okazji 700-lecia,  dwa wydania Informatora Urzędu Miejskiego „Ratusz” z 2017 r., alkohol w butelce z wytłoczonymi herbami Sławna i Rinteln z okazji 20-lecia partnerstwa obu miast, nalewkę orzechową sporządzoną osobiście w 2010 r. przez Burmistrza Miasta Krzysztofa Frankensteina oraz pendrive, na którym umieszczono filmy o Sławnie, piosenkę napisaną z okazji 700-lecia Sławna i ok. 2 tysięcy fotografii z obchodów jubileuszu.

„Zastanawiam się jedynie, czy za kilkadziesiąt lub kilkaset lat będzie możliwość ich odczytania? Bo naszą intencją jest, aby Kapsuła Czasu została otwarta najwcześniej za 100 lat, podczas obchodów 800-lecia Sławna czyli w 2117 r.” – powiedział  burmistrz Sławna.

Jeden klucz do Kapsuły Czasu umieszczony został na jej wieku, drugi przechowywany będzie w gablocie znajdującej się w Biurze Rady Miejskiej w Sławnie z adnotacją, gdzie umieszczono Kapsułę Czasu. Będzie on także przekazywany kolejnym Przewodniczącym Rady Miejskiej. (Rafał Szymczewski)