Koncert chóru polonijnego

Koncert chóru polonijnego

16 lipca 2016 roku w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie odbył się wspólny koncert Chóru Polonijnego „Ojczyzna” oraz Chóru Warsztatowego „Repetitio”.
Wyjątkowy, ponad 40 osobowy zespół tworzyli dyrygenci, obdarzeni wspaniałymi głosami, spotykający się w Polsce corocznie podczas Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. Warto zaznaczyć, że członkowie chóru spotykają się tylko raz w roku, ciągle w nowym składzie.

Swoją twórczość prezentują nie tylko w Koszalinie, ale również w miastach, które zespół zaproszą. W tym roku w skład Chóru weszli nasi rodacy ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Białorusi, Litwy i Łotwy.  Ponad godzinny program śpiewaczy został przyjęty przez mieszkańców miasta z ogromną życzliwością. Na zakończenie swojego występu, w imieniu wszystkich chórzystów, Piotr Zientarski – Senator RP, który koordynował przyjazd chórzystów do Sławna, podziękował za możliwość przyjazdu, poznania nowego miasta i zaprezentowania chóralnego programu w murach sławieńskiej świątyni.