Nowe publikacje o Sławnie

Nowe publikacje o Sławnie

Z okazji Jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich ukazały się dwie najnowsze publikacje o naszym mieście.

We współpracy z Archiwum Państwowym w Koszalinie wydano przetłumaczoną na język polski kronikę gminy miejskiej w Sławnie z 1898r. Augusta Stoebbego  – najdłużej urzędującego burmistrza w historii Sławna.

Dzieło zostało przetłumaczone przez Joannę Chojecką i Annę Zbroszczyk. Jest to naukowe opracowanie historii Sławna i jego dziejów. August Stoebbe wydał swoją kronikę w 1898r. z nadzieją, że stanie się ona źródłem inspiracji do opracowania profesjonalnej kroniki Sławna, która miała trafić do mieszkańców na jubileusz 600-lecia miasta, tj. 22 maja 1917 roku. Owa jubileuszowa kronika nigdy nie powstała, a kronika Stoebbego stała się cennym źródłem wiedzy, do którego chętnie sięga wielu dokumentalistów i badaczy historii Sławna.  Kronika nigdy nie została przetłumaczona na język polski, a trwające ponad dwa lata prace nad tłumaczeniem kroniki dają możliwość przybliżenia zarówno postaci autora kroniki, jak i jej cennej treści. Blisko 700-stronicowa edycja kroniki obejmuje jej oryginalny tekst oraz przekład na język polski. Publikacja dostępna będzie na stanowisku Urzędu Miejskiego w Sławnie na pl. kard. Wyszyńskiego w Sławnie w dniu 9 września 2017 roku podczas Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Publikację będzie można również zakupić w sklepie internetowym wydawnictwa Region.

Drugą publikacją jest książka pod tytułem „W krainie Bajek Ziemi Sławieńskiej”.  Jest ona utrwaleniem tekstów stworzonych w konkursie literackim z okazji 700-lecia Miasta Sławno, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie. Swoje bajki prezentowały dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum, a także osoby dorosłe. W sumie w publikacji znalazło się 35 utworów literackich, a w ich przygotowaniach uczestniczyli także rodzice, opiekunowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i bibliotekarze.  Publikacja dostępna będzie na stoisku Miejskiej Biblioteki Publicznej na pl. kard. Wyszyńskiego w Sławnie w dniu 9 września 2017 roku podczas Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.