Nasadzenia w parku 700-lecia

Nasadzenia w parku 700-lecia

W piątek, 29 września 2017 roku nasadzono drzewa i krzewy w nowo powstałym parku 700-lecia, który zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Działkową i Witosa w Sławnie.

Nasadzone zostały m.in. dęby czerwone i szypułkowe, brzozy, daglezje, magnolie, lipy drobnolistne, liliowce, tawuły i modrzewie. Przypomnijmy, że idea utworzenia parku 700-lecia to pomysł Komitetu Organizacyjnego na upamiętnienie obchodów jubileuszu miasta.

Nasadzeń dokonali uczniowie sławieńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie, Zespołu Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Ponadto w akcji uczestniczyli przedstawiciele miejskich władz samorządowych, mieszkańcy Sławna oraz pracownicy Nadleśnictwa Sławno, którzy zostali zaproszeni do wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięcia. Zgodnie z opracowaną koncepcją parku, nasadzenia stanowią pierwszy etap prac. W parku łącznie nasadzono 589 drzew oraz 420 krzewów i bylin. Na terenie nowo powstałego parku znajdowało się wcześniej 111 drzew. Po przeprowadzonych nasadzeniach łączna liczba stanowi symboliczną liczbę 700 drzew.

W przyszłości, zgodnie z opracowaną koncepcją, dalsze etapy prac przewidują wytyczne do lokalizacji mebli miejskich, różnych dzieł sztuki oraz miejsc pamięci, a także lokalizacji i sposobu oświetlenia parku oraz rodzaju nawierzchni dróg, miejsc postojowych i ciągów pieszych. Przewiduje się w tym miejscu także zagospodarowanie miejsc rekreacji, gdzie potencjalnie można spędzać wolny czas uprawiając sport, spacerując czy grillując.