III Dzień Święców

III Dzień Święców

Kilka miesięcy przygotowań – pracowników Urzędu Miejskiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji przy wsparciu spółek miejskich MPGKiM, MPEC i WiK oraz Gimnazjum Miejskiego Nr 1 i Sławieńskiego Domu Kultury – wymagało przygotowanie III Dnia Święców. Odbyło się szereg imprez kulturalnych i sportowych pod wspólną nazwą Dzień Święców.
Rano wystartował rajd rowerowy „Śladami Święców”. Ideą tej imprezy jest łączenie aktywności sportowej z historią. Trasa rajdu  wytyczona została mając na uwadze ważne miejsca dla historii regionu  i miasta. Trasa o długości 20 km rajdu i ponad 1100 lat historii. Rajdem na który wybrało się 20 osób kierowało
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej  „Na Szlaku”. Wspaniała młodzież z Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie  pod opieką p. Danuty Krążko-Gliszczyńskiej pełniła rolę przewodników, oprowadzając i omawiając każdy ważny obiekt na trasie rajdu. Uczestnicy rajdu otrzymali na starcie kartę na której były przygotowane pytania dotyczące historii poszczególnych miejsc. Start rajdu odbył się o godz. 9.30. Rajd zakończył się na placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wspólnym posiłkiem i losowaniem nagród wśród wszystkich uczestników.
Kolejnym punktem III Dnia Święców było rozstrzygnięcie konkursów wiedzy o Sławnie i Ząbkowicach Śląskich oraz wystawa fotograficzna pod nazwą „Najpiękniejsze zakątki Sławna i okolic”. Na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w 2013 roku pomiędzy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie i Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest, przez obie szkoły konkurs wiedzy na temat regionu partnerskiego „NASZE MAŁE OJCZYZNY – ZIEMIA SŁAWIEŃSKA I ZIEMIA ZĄBKOWICKA”. Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest 5-dniowy pobyt  wraz z opiekunami w mieście partnerskim. W tym roku zwycięzcami w Sławnie zostali:
1.    miejsce –  Mateusz Czerniak z klasy 1b
2.    miejsce –  Kacper Stanik z klasy 3d
3.    miejsce –  Natalia Burda z klasy 2b
Uczniowie Ci  pojadą  do Ząbkowic Śląskich 30 maja 2016r. W Gimnazjum Miejskim nr 1 cyklicznie odbywa się szkolny konkurs Wiedzy o Sławnie, propagujący wiedzę o historii, losach Sławna, a także czasach współczesnych. W tym roku w konkursie zwyciężyli:
1.    Kamila Podpłońska z klasy 3e
2.    Marcelina Litwin z klasy 3d
3.    Marcelina Święcicka z klasy 2e
Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie przygotowało również wystawę 9 edycji Szkolnego Konkursu Fotograficznego pod nazwą „Najpiękniejsze zakątki Sławna i okolic”.  Konkurs  odbył się w kategoriach: Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.  W tym roku myślą przewodnią było pokazanie takich miejsc w Sławnie i okolicy,
gdzie można aktywnie i zdrowo spędzać czas.
ZWYCIĘZCY W KATEGORII: UCZNIOWIE
Kategoria:uczniowie- UROKLIWE MIEJSCA
1.    Andżelika Ciecieląg – klasa 2e
2.    Emilia Rogowska – klasa 2b
3.    Paula Banasik – klasa 3f
Kategoria : uczniowie – AKTYWNY WYPOCZYNEK
1.    Marcelina Święcicka – klasa 2e
2.    Marta Wota – klasa 2e
3.    Martyna  Skrobek – klasa 2b
Konkursy i wystawę przygotowywano pod kierownictwem nauczycielki GM Nr 1 w Sławnie Alicji Pawełek.
Kolejnym punktem programu był konkurs na strój historyczny. Po raz czwarty Urząd Miejski w Sławnie ogłosił konkurs na strój historyczny, którego celem było uświetnienie obchodów 699. rocznicy nadania praw miejskich oraz rozpowszechnienie i pogłębienie wiadomości o historii i kulturze Pomorza, w szczególności miasta Sławno. A to  wszystko w związku ze zbliżającym się jubileuszem 700-lecia Miasta Sławno, który obchodzony będzie już za rok.
W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 15 osób:
•    Szkoła Podstawowa Nr 1 (opiekun – Ewa Byszewska): Zuzanna Mysiorek, Jan Michalak, Zuzanna Jóźwiak, Anna Paczkowska, Daria Szram, Julia Mariak, Nela Mariak,
•    Szkoła Podstawowa Nr 3 (opiekun – Halina Gaffke-Poprawska): Magdalena Wodyk, Amelia Wardak, Nadzieja Marciniak, Hanna Musiał, Filip Grzebień,
•    Akson: Agata Dominiak, Łukasz Byrzykowski,
•    Środowiskowy Dom Samopomocy: Paweł Salwowski.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali stroje na scenie, wraz z podkładem muzycznym oraz krótkim opisem charakterystyki. Jury oceniało wierność historyczną, pomysłowość, estetykę wykonania oraz wkład pracy. Wszystkie zaprezentowane stroje charakteryzowała staranność, wysoka jakość wykonania oraz wiernie
odwzorowane. Jury postanowiło przyznać:
•    I miejsce dla Pawła Salwowskiego ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.
•    II miejsce dla Jana Michalaka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie.
•    III miejsce dla Neli Mariak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie.
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali  nagrody od burmistrza Sławna Krzysztofa Frankensteina. Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!
Następnie na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z partnerskiego miasta Rinteln. Młodzi muzycy z Niemiec oraz Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej grali również na trasie biegu dodając kolorytu XX Biegowi Święców.
Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników III Dnia Święców wymagał szczególnego zabezpieczenia, Na placu kard. S. Wyszyńskiego już o godz. 11.00 stanął namiot z pomocą medyczną, który funkcjonował do godz. 20.00. Biegi dziecięco-młodzieżowe zabezpieczała karetka z pełnym wyposażeniem ratunkowym plus dwóch ratowników stacjonarnych i dwóch ratowników mobilnych.. Na trasie biegu głównego rozlokowano trzy punkty medyczne stałe. Zabezpieczenie medyczne prowadziła firma FALCK. Biegi dziecięco-młodzieżowe zabezpieczali harcerze z Komendy Hufca im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie i Komenda Powiatowa Policji w Sławnie. Bieg główny  odbywał się przy zabezpieczeniu funkcjonariuszy: Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Sławsko, Wrześnica
i Bobrowice i Gwiazdowo, oraz harcerzy z Komendy Hufca im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie i członków Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej i Rowerowej „Na Szlaku”. Podczas gdy na Placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego trwał Jarmark Wielu Kultur na ulicy Wojska Polskiego rozpoczynał się XX Bieg Święców. Pierwsi na starcie stanęli przedszkolacy, którzy rywalizowali na dystansie 100m. Kolejne biegi to dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każde dziecko na mecie otrzymało napój, batonik, dwudziestu najlepszych pamiątkowe koszulki, pięciu pierwszych nagrody rzeczowe, trzech pierwszych zawodników puchary i pamiątkowe medale. W biegach dziecięco-młodzieżowych uczestniczyło 297 młodych zawodników, którzy wraz z rodzicami tworzyli barwną rzekę na ul. Wojska Polskiego. Funkcję sędziów w czasie biegów dziecięco-młodzieżowych pełnili nauczyciele wychowania fizycznego z GM Nr 1: Agata Łaszkiewicz.
Organizatorzy przygotowali również dla dzieci bardzo atrakcyjny program imprez towarzyszących mających na celu przypomnienie naszego dziedzictwa kulturowego. W Osadzie Średniowiecznej przygotowano zabawy dla dzieci: rzut podkową, burzenie zamku, strzelanie z mini kuszy, trzymanie na czas miecza, błędny rycerz, posiłek dla oblężonego garnizonu, nauka tańców dworskich i plebejskich, rzut oszczepem, szachy Wikinga, pułapki myśliwskie oraz pokazy walk obejmujące: pokaz szyków, opowieści o broni i uzbrojeniu, walki pojedyncze, pokaz walk w szykach. Program Osady Średniowiecznej został opracowany przez Stowarzyszenie Archeologiczne „Przeszłość Dla Przyszłości”  i Bractwo Rycerskie Herbu TUR z Chojnic. Dzieci biorące udział w grach i zabawach średniowiecznych zostały pasowane na rycerzy i otrzymali miecz i tarczę.
Po raz trzeci w 19-letniej historii bieg główny odbywał się po ulicach Sławna.
Start biegu nastąpił przy kościele pw. WNMP w Sławnie. Biegacze mieli do pokonania trzy okrążenia po 3,31km ulicami: Jedności Narodowej (Brama Koszalińska, Poczta), Basztową, Kościelną (kościół pw. Św. Antoniego), o. Bogumiła Talarka, ścieżki rowerowe (Gimnazjum, Liceum, SDK), M.C. Skłodowskiej
(Ratusz), Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Na trasie biegu od początku zaatakował Paweł Olijnyk, który  przewagę utrzymał do mety. Wśród pań, jako pierwsza linię mety przekroczyła Katsiaryna Płashuk. Bieg ukończyło 230 zawodników. Nagrody dla dzieci, młodzieży i dorosłych wręczali przedstawiciele
samorządów  i sponsorów na scenie ustawionej na Placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Po emocjach sportowych nastąpił ciąg dalszy atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Święców. Najpierw nastąpiło losowanie nagród w loteriach organizowanych przez Fundację „Nie lękajcie się” i Stowarzyszenie „Razem”. Następnie publiczność podziwiała pokaz tańca w wykonaniu Szkoły Tańca Finezja działającej
przy OSiR Sławno kierowanej przez Adriana Zielińskiego, a na zakończenie wystąpił zespół Kurna Chata ze Sławna.
Dzień Święców był imprezą, integrującą mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, promującą Ziemię Sławieńską. Szczególne podziękowania należą się młodzieży i nauczycielom z Gimnazjum Miejskiego Nr 1, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji Dnia Święców!
W sumie przy organizacji Dnia Święców pracowało prawie 200 osób!:
– Gimnazjum Miejskie Nr 1 – 40 osób, pomoc w organizacji rajdu rowerowego, obsługa i sędziowanie biegów dziecięco-młodzieżowych i biegu głównego,
– OSP – 20 osób, zabezpieczenie trasy biegu głównego,
– Komenda Powiatowa Policji w Sławnie  – 10 osób, zabezpieczenie trasy biegu głównego,
– Komenda Hufca ZHP im. WOP w Sławnie – 40 osób, zabezpieczenie biegów dziecięco-młodzieżowych i trasy biegu głównego,
– FALCK – 10 osób, zabezpieczenie medyczne biegów dziecięco-młodzieżowych oraz biegu głównego,
– Sławieński Dom Kultury – 3 osoby, rozłożenie i złożenie sceny,
– Sławieński Dom Kultury – 1 osoba, rozplanowanie i zaproszenie osób prowadzących stoiska handlowe,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 4 osoby, transport urządzeń do obsługi imprezy, sprzątanie terenu imprezy.
– Wodociągi i Kanalizacja – 2 osoby, transport urządzeń do obsługi imprezy,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 1osoba, transport urządzeń do obsługi imprezy,
– Gimnazjum Miejskie Nr 1 –  2 osoby, wystawa fotograficzna,
– Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3, AKSON, ŚDS – 15 osób, konkurs strojów historycznych
– Stowarzyszenie Archeologiczne „Przeszłość dla Przyszłości”- 8 osób, wioska średniowieczna
– Bractwo Rycerskie Herbu TUR z Chojnic – 15 osób, osada rycerska
– Ryszard Pietrasz – zdjęcia
– OSiR – 20 osób, zabezpieczenie techniczne (przygotowanie placu, tras biegów, zabezpieczenie tras biegów dziecięco-młodzieżowych, rozstawienie płotków zabezpieczających itd.), biuro biegów itd.
Organizacja XX Biegu Święców o tak wysokim poziomie z wieloma atrakcjami dla dzieci i mieszkańców Sławna była możliwa dzięki bardzo dużej pomocy darczyńców.
GŁÓWNI SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD XX  BIEGU ŚWIĘCÓW:
URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE
LOTTO TOTALIZATOR SPORTOWT Sp. z o.o. ODDZIAŁ W KOSZALINIE
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WYBRZEŻE W SŁAWNIE
SKLEP SPORTOWY PUMA – KRYSTYNA GRABOWSKA
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
P.B.S. OLSZEWSKI I SYNOWIE  – WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
SGB BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE
SKLEP MEBLOWY „PITUS MEBLE” – TOMASZ  PITUS

SPONSORZY  XX BIEGU ŚWIĘCÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROBET – TADEUSZ BROŚ
ABWOOD Sp. z o.o.  W SŁAWNIE
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOBUDOWA SP. Z O.O.W SŁAWNIE – TADEUSZ STUKAN
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SPRZĘTU KOMUNALNEGO – MAREK KARPIŃSKI
RESTAURACJA MORSKA – ANNA CIEPLIK
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MAGDA” ZBIGNIEW KACZMAREK
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W SŁAWNIE
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SŁAWNIE SP. Z
O.O. W SŁAWNIE
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SŁAWNIE SP. Z O.O. W SŁAWNIE
BUTIK ESTILO – SYLWIA RECKA
CAR SERWIS – IRENEUSZ SIERNICKI
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” SŁAWNO
HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA „RYWAL” PAWEŁ ŁOZIŃSKI
AUTO SERWIS – ARTUR MAŁACHOWSKI
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY MAREK MISZCZAK
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOM WITKOWSCY, AGATA DAMIAN WITKOWSCY
ZAKŁAD STOLARSKI R&R HENNIG – ROMANI I RAFAŁ HENNIG SŁAWNO
PRACOWNIA JĘZYKOWA K2 – BOŻENA ŚPIECHOWICZ SŁAWNO
PRACOWNIA ZŁOTNICZA W SŁAWNIE – MARZENA DRESLER
PIEKARNIA WANDA I TADEUSZ JAKUBOWSCY
MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE „TRANS-KACHEL” JANUSZ KACHEL
KONTRAST ANITA SOKOŁOWSKA-SCHILE
KWIACIARNIA „CORA” – ANDRZEJ SZKLANY

PATRONAT HONOROWY:
ANDRZEJ DUDA – PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PATRONAT ORGANIZACYJNY:
KRZYSZTOF FRANKENSTEIN – BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

ORGANIZATORZY:
URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE,
OŚRÓDEK SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE,
GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE,
SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SŁAWNIE,
STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ I ROWEROWEJ „NA SZLAKU”,
URZĄD GMINY SŁAWNO,
OSP SŁAWSKO, BOBROWICE, WRZEŚNICA,
KOMENDA HUFCA ZHP IM. WOP W SŁAWNIE,
MPGKIM SŁAWNO,
WiK SŁAWNO,
MPEC SŁAWNO,
MKS ŚWIĘC SŁAWNO,
SZKOŁA TAŃCA FINEZJA,
STOWARZYSZENIE „PRZYSZŁOŚĆ DLA PRZESZŁOŚCI”
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SŁAWNIE,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SŁAWNIE.

OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA:
RYSZARD PIETRASZ

PATRONAT MEDIALNY:
DZIENNIK BAŁTYCKI, GŁOS KOSZALIŃSKI, OBSERWATOR LOKALNY

WYNIKI(pełne wyniki na stronie www.b4sport.pl ):
Biegi dziecięco-młodzieżowe ukończyło 297 zawodników.

100m BIEG PRZEDSZKOLAKÓW – ROCZNIK 2011 I MŁODSI
Dziewczęta – 21 zawodniczek
1. Lena Ludwikowska Sławno
2. Julia Faryno Sławno
3. Barbara Burzyńska Słupsk
4. Weronika Sadkowska Sławno
5. Emila Stark Sławno

Chłopcy – 32 zawodników
1. Bartosz Wicens Boleszewo
2. Bartosz Radawiec Sławno
3. Adam Michalak Sławno
4. Damian Olesiak Sławno
5. Filip Mazalon Sławno

200m ROCZNIK 2009-2010
Dziewczęta – 24 zawodniczek
1. Lena Gutowska Sławno
2. Nikola Podolska Sławno
3. Martyna Jabłońska Sławno
4. Lena Baran Sławno
5. Lilianna Stępień Sławno

Chłopcy – 26 zawodników
1. Piotr Kowalczyk MKS Święc Sławno
2. Marcel Kopera Sławno
3. Bartosz Kasprzyk Sławno
4. Wiktor Matuszewski Sławno
5. Jakub Mikołajczak Sławno

200m ROCZNIK 2007-2008
Dziewczęta – 21 zawodniczek
1. Karina Biernat MKS Święc Sławno
2. Oliwia Hermann Sławno
3. Julia Recka Sławno
4. Zofia Kosicka Słupsk
5. Alicja Juszczykowska Sławno

Chłopcy – 29 zawodników
1. Karol Leżański Sławno
2. Wojciech Osicki Słupsk
3. Oliwier Rękas MKS Święc Sławno
4. Adrian Miranowicz Sławno
5. Wiktor Stępień MKS Święc Sławno

300m ROCZNIK 2005-2006
Dziewczęta – 31 zawodniczek
1. Milena Patejuk MKS Święc Sławno
2. Adrianna Konkol Szczenurze
3. Antonina Burzyńska Słupsk
4. Martyna Ramotowska MKS Święc Sławno
5. Natalia Waleśkiewicz Szczenurze

Chłopcy – 36 zawodników
1. Jan Gostomczyk MKS Święc Sławno
2. Sebastian Kulczyk MKS Święc Sławno
3. Szymon Biernat MKS Święc Sławno
4. Jakub Wilczewski MKS Święc Sławno
5. Maksymilan Karpiński MKS Święc Sławno

300m ROCZNIK 2003-2004
Dziewczęta – 19 zawodniczek
1. Julia Koperska Sławno
2. Amanda Zielonka Pieszcz
3. Kinga Ranachowska Szczenurze
4. Michalina Koperska Sławno
5. Oliwia Strzelecka Niemica

Chłopcy – 15 zawodników
1. Marcel Papke Szczenurze
2. Igor Torowicz Sławno
3. Jakub Gutowski Sławno
4. Marcel Lisiecki Sławno
5. Gracjan Sroka MKS Święc Sławno

600m ROCZNIK 2001-2002
Dziewczęta – 15 zawodniczek
1. Weronika Zając Szczenurze
2. Anna Kołodziejska MKS Święc Sławno
3. Weronika Placek Sławsko
4. Julia Podpłońska Sławno
5. Weronika Zych MKS Święc Sławno

Chłopcy – 13 zawodników
1. Michał Olesiak Szczenurze
2. Dominik Kulczyk Sławno
3. Dominik Urbaniak Wrześnica
4. Eryk Myśliński Sławno
5. Dominik Spurek MKS Święc Sławno

1.200m ROCZNIK 1999-2000
Dziewczęta – 9 zawodniczek
1. Karolina Biernat Sławno
2. Aleksandra Wróbel Sławno
3. Klaudia Gunerka Sławno
4. Natalia Jańczak Sławno
5. Anita Osenkowska Sławno

Chłopcy – 6 zawodników
1. Kacper Bireta Sławno
2. Kacper Rominkiewicz Sławno
3. Marek Płonka Wrześnica
4. Albert Panek Sławno
5. Kacper Wiktorowicz Sławno