Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 700-lecia Miasta Sławno

Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 700-lecia Miasta Sławno

W 2017 roku Miasto Sławno będzie obchodziło jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich (miasto otrzymało ten przywilej 22 maja 1317 roku). Aby godnie uczcić to wydarzenie władze miasta przystąpiły do organizacji jubileuszu. 22 lipca 2015r. powołano Komitet Organizacyjny obchodów, w skład którego weszli:

 1. Mieczysław Grabowski – Zastępca Burmistrza Sławna – Przewodniczący Komitetu
 2. Maria Poprawska – Radna Rady Miejskiej – Wiceprzewodnicząca Komitetu
 3. Danuta Borowska – Skarbnik Miasta
 4. Margareta Sadowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 5. Grażyna Grabowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji
 6. Łukasz Wasik – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 7. Rafał Szymczewski – inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej
 8. Joanna Iwko – Radna Rady Miejskiej
 9. Jolanta Tilak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
 10. Małgorzata Król – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
 11. Krzysztof Kowalczyk –  Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 12. Izabella Sozańska-Majchrzak – Dyrektor Sławieńskiego Domu Kultury
 13. Elżbieta Kosińska-Róg – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 14. Agata Ludwikowska – właścicielka Szkoły Tańca „Magnetica”
 15. Wojciech Ludwikowski – Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”
 16. Jacek Ścigała – Prezes Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 17. Robert Jankowski – Prezes Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej”
 18. ks. Leszek Szurek – Proboszcz parafii pw.WNMP
 19. ks. Mateusz Krzywicki – Proboszcz parafii pw.św.Antoniego
 20. Kazimierz Olejniczak – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże”
 21. Kazimierz Małecki – Prezes PSS „Społem”
 22. Ryszard Radziuk – Komendant Powiatowy Policji
 23. Krzysztof Pietruszka – Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 24. Ryszard Sobczak – Komendant Hufca ZHP
 25. Genowefa Kowalik – Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 26. Tadeusz Broś – właściciel Przedsiębiorstwa Drogowego „Drobet”
 27. Roman Hennig – sławieński przedsiębiorca, Starszy Cechu, Przewodniczący Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

Do zadań komitetu należeć będzie opracowanie projektu programu obchodów, z uwzględnieniem założeń organizacyjno-finansowych. Komitet ten będzie również opiniował złożone propozycje oraz przedstawi własne projekty, będzie również monitorował wykonanie poszczególnych zadań.